Kraków on-line z gniazdka

Od marca w Krakowie 3 do 5 tys. mieszkań będzie stopniowo podłączanych do Internetu w technologii PLC. Pattern Communications zapowiada też stopniowe uruchomienie w br. komercyjnych usług dostępu do Internetu i telefonicznych poprzez sieci energetyczne także w innych miastach w kraju.

W marcu Pattern Communications rozpocznie świadczenie dostępu do Internetu dla klientów Zakład Energetyczny Kraków w technologii PLC. Spółki podpisały długoterminową umowę komercyjną dotyczącą świadczenia usług dostępu do Internetu i telefonicznych. Podpisanie umowy wieńczy okres trwających cztery miesiące testów. ZE Kraków obsługuje 770 tys. gospodarstw na terenie Krakowa i Nowej Huty. Pattern Communications planuje w tym roku zaoferować usługi 3-5 tysięcom odbiorców w bieżącym roku oraz 10-15 tysięcom w 2003. „Usługi dostępowe, a w dalszej kolejności także telefoniczne, będą świadczone klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom” – mówi Kinga Maciejewska, rzecznik Pattern Communications. Cena miesięcznego abonamentu obejmującego usługę dostępu do Internetu wynosić będzie 80 – 120 zł.

Internet w technologii PLC jest dostarczany poprzez linie energetyczne w dwóch etapach. Przy stacji transformatorowej system połączony jest poprzez kontroler zewnętrzny z telekomunikacyjną siecią szkieletową operatora. Pattern Communications współpracuje w tym względzie z Tel-Energo. Sygnał przechodzi następnie przez linię niskiego napięcia na częstotliwościach w zakresie 1,5 – 12 MHz łączącą transformator z punktem dostępu w budynku. W sieci wewnątrz budynku sygnał rozchodzi się w częstotliwości 12 – 30 MHz. „Zapewniamy przepływność 2,5 Mb/s na pojedynczą komórkę PLC, obsługującą do ok. 100 odbiorców indywidualnych” – powiedziała Kinga Maciejewska.

Pattern Communicaions prowadzi ponadto testy technologiczne we współpracy z sześcioma innymi zakładami energetycznymi: Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym, Energetyką Poznańską, ZE Warszawa-Teren, Lubelskimi Zakładami Energetycznymi, ZE Płock i ZE Toruń. „Kolejne testy będą przeprowadzane w tych obszarach sukcesywnie i uruchomienia usług w technologii PLC można spodziewać się na przestrzeni tego roku” – zapewnia Kinga Maciejewska. Firma współpracuje również z Tel-Energo, największym niezależnym operatorem sieci szkieletowej w Polsce. Rozwiązań technologicznych dostarczają izraelska firma Main.net oraz szwajcarska ASCOM. W Krakowie będą wykorzystywane rozwiązania firmy izraelskiej. Z kolei np. w Płocku testowane będą urządzenia ASCOM.