Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kraków będzie wspierał firmy nowych technologii

W Krakowie powstanie inkubator przedsiębiorczości, wspierający firmy operujące w sektorze nowoczesnych technologii. Przedsięwzięcie będzie realizowane kosztem 15 mln zł na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inkubator ma powstać do 2007 roku.

Informację podajemy za PAP. Przedsięwzięcie zrealizuje spółka Krakowski Park Technologiczny. Nowy budynek powstanie na terenie podstrefy w krakowskich Czyżynach o powierzchni 3-4 tys. metrów kwadratowych.

Na preferencyjnych warunkach będą w nim działały młode firmy z sektora nowoczesnych technologii: internetu, oprogramowania, nowych materiałów czy medycyny, wywodzące się z krakowskich uczelni takich jak: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo- Hutnicza czy Politechnika Krakowska.

Podmioty te będą mogły działać w inkubatorze przez dwa lata, potem przyjdzie czas na ich usamodzielnienie się. Spółka KPT zapewni im pomoc także w zakresie doradztwa strategicznego, poszukiwania ekspertów oraz pozyskiwania finansowania.