Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Krajowy szkielet sieci ATMAN

ATM operator sieci ATMAN rozbudowuje własną międzymiastową sieć szkieletową w relacjach między kluczowymi węzłami w Polsce. Dochodzenie do krajowej sieci szkieletowej ATMAN wymaga współpracy z dostawcami ogólnopolskiej infrastruktury sieciowej.

Rozbudowa sieci ATMAN do sieci krajowej jest naturalną konsekwencją strategii przyjętej przez firmę ATM, związanej ze wzrostem liczby klientów i rosnącym zainteresowaniem usługami w głównych ośrodkach miejskich. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga przede wszystkim rozszerzenia szkieletu sieci ATMAN na cały kraj w sytuacji, gdy wielu operatorów telekomunikacyjnych powierza firmie rolę końcowego integratora usług, oferując jednocześnie swe zasoby telekomunikacyjne.

Przewidywany do ukończenia w lipcu tego roku pierwszy etap rozszerzenia, poza zwiększeniem przepustowości szkieletu, połączy miasta o intensywnym ruchu: Warszawę, Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk i Lublin. Modernizacja sieci szkieletowej ATMAN pozwoli rozszerzyć aktualną ofertę usług integracyjnych, a dotyczących outsourcingu telekomunikacyjnego: specjalizowanego dostępu do krajowych i zagranicznych sieci internetowych oraz bezpieczniejszych łączy transmisji danych.