Kraje Europy Środkowej pewnym krokiem w e-przyszłość

Coroczny raport, sporządzany wspólnie przez spółkę IBM oraz pismo The Economist, pokazuje że kraje Europy Środkowej mają coraz wyższy wskaźnik "e-gotowości" społeczeństwa. Pomimo, że luka w dostępie do sieci pomiędzy naszym regionem, a Europą Zachodnią i Ameryką Północną wciąż pozostaje ogromna, w ciągu ostatnich kilku lat rozwój internetu pozwolił nam wyprzedzić wiele krajów Azji.

Nowy raport "e-gotowości", który sporządza co roku IBM i The Economist, przyznał nowym członkom Unii Europejskiej w Europie Środkowej średnią ocenę 6,1 punkta na 10, gdy w zeszłym roku nasz region był oceniany nieco niżej, bo na 5,8 punkta. Nasz kraj uplasował się w nim na 40 pozycji z wynikiem 5,8 punkta, a minimalnie wyprzedziła nas Słowacja ze swoim wynikiem 5,84 punkta.

Ranking, w którym poddawane badaniu są wszystkie regiony i kraje na świecie, skupia się na zasięgu szerokopasmowego łącza oraz dynamice przenoszenia usług publicznych online.

Jak powiedział Peter Korsten, dyrektor w Institute for Business Value spółki IBM: - Europa Środkowa najbardziej się rozwinęła, tyczy się to krajów, które wstąpiły niedawno do Unii Europejskiej.

Pomimo bardzo dobrego tempa rozwoju, mamy jeszcze wiele do zrobienia, ponieważ poziom "e-gotowości" w krajach Europy Zachodniej przeciętnie wynosi 8-8,6 punkta. Taki wskaźnik jest wynikiem wielkiego strumienia publicznych i prywatnych inwestycji, który jednak bardzo szybko zaczynają przynosić korzyści.

Rząd Danii twierdzi, iż obecnie oszczędza 100 mln EUR rocznie na skutek przeniesienia większości usług publicznych online. Dzięki temu Dania zajmuje także niezmiennie pierwszą pozycję w całym rankingu z 9 punktami. Różnica pomiędzy nią, a najniżej sklasyfikowanym krajem w rankingu - Azerbejdżanem, który otrzymał w nim 2,9 punkta, jest jednak przepaścią nie do zasypania.

Na drugim miejscu w rankingu znalazły się Stany Zjednoczone ze wskaźnikiem 8,8 punkta, a na trzecim Szwecja z 8,74 punkta.

Dynamicznie rozwijające się kraje Azji, zostały sklasyfikowane następująco: Korea Południowa na miejscu 16., Japonia na miejscu 18., Tajwan na miejscu 17. - wszystkie z nich znalazły się wreszcie w pierwszej 20. Jednak wyprzedza je cały czas Singapur na miejscu 6. oraz Hong Kong na miejscu 10.

źródło:http://www.yahoo.com/

***

Autorem tekstu jest Konrad Szlendak