Koszule i informatyka

Wólczanka kupiła za 10 mln zł obligacje zamienne Apeximu w wyniku czego objęła 3,65% głosów na WZA firmy informatycznej.

W połowie marca spółka zależna WólczankiWLC Inwest – kupiła od TUiR Cigna 100 obligacji zamiennych na akcje Apeximu po 100 tys. zł każda. WLC Inwest spłaci należność w 4 ratach do 20 grudnia 2001 r. Dzień po zawarciu umowy nastąpiła konwersja obligacji na akcje, w wyniku której WLC Inwest stało się posiadaczem 333 tys. akcji i 3,65% głosów na WZA Apeximu.

Wólczanka zapowiedziała chęć wejścia w branżę IT, która ma stanowić niezależne pole działalności obok branży tekstylnej. Zarząd spółki nie zdradza na razie szczegółów swojej informatycznej strategii. Dokonał już w jej ramach inwestycji na kwotę ok. 7 mln zł, kupując udziały w Polskich Sieciach Teleinformatycznych i firmie PST, produkującej oprogramowanie na potrzeby handlu elektronicznego.

Apexim ma poważne trudności finansowe. Zakończył zeszły rok 100 mln zł straty. Pod koniec marca odbędzie się WZA akcjonariuszy, które być może uchwali emisję akcji, ze sprzedaży której spółka chce pozyskać 40-50 mln zł.