Kosztowny spam

Jak donosi InternetNews, łączne straty amerykańskich firm wynikające z otrzymywania spamu wyniosły minionym w roku około 9 mld USD.

Straty spowodowane zalewem niechcianej poczty elektronicznej firma Ferris Research oszacowała na 8,9 mld USD. Spadek wydajności pracowników spowodowany zasypywaniem ich skrzynek e-mailowych spamem to, zdaniem Ferris Research, 40% strat finansowych spowodowanych niechcianą pocztą. Firma szacuje, że każdy niechciany e-list, pochłania 4,5 sekundy czasu pracy każdego pracownika.

Straty spowodowane są również tym, że niechciana poczta w dość znaczącym stopniu pogarsza przepustowość łączy internetowych, a do jej zwalczania angażowany jest personel informatyczny oraz nie mniej kosztowne zabezpieczenia antyspamowe. Zdaniem Ferris Research, spam stanowi 15-20% wszystkich maili jakie otrzymują amerykańskie firmy.

Odnośnie do Starego Kontynentu (krajów Europy Zachodniej) analitycy szacują, że straty wynikające z otrzymywania niechcianej poczty wynoszą około 2,5 mld USD rocznie.