Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Korporacyjny komunikator

America OnLine we współpracy z VeriSign opracowała wersję oprogramowania Instant Messenger, która będzie sprzedawana klientom korporacyjnym.

Korporacyjna wersja Instant Messengera przechodzi obecnie testy. Usługa pod nazwą Enterprise AIM będzie udostępniana z serwerów AOL obsługujących komunikację IM. VeriSign zapewni cyfrowe certyfikaty oraz kodowanie treści wiadomości. Wersja beta oprogramowania zostanie przedstawiona do testów pod koniec maja br.

Obecnie przedsiębiorstwa często wykorzystują do komunikacji korporacyjnej podstawową wersję oprogramowania, która nie jest wyposażona w takie elementy jak logowanie, archiwizacja, czy inne zabezpieczenia.

Według prognoz IDC w 2004 roku na świecie będzie ok. 180 mln korporacyjnych użytkowników IM. Wartość rynku korporacyjnego oprogramowania sięgnąć ma 1,1 mld USD.