Korekta marki

Na bazie Euromoney.pl powstanie nowy serwis, który więcej miejsca poświęcać ma problematyce rynków europejskich i zagadnieniom wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Wraz z „poszerzeniem formuły” i „korektą marki” właściciele Eurobankier.pl chcą utrzymać dotychczasowych użytkowników Euromoney.pl i zdobyć nowych, zainteresowanych europejską problematyką gospodarczą. Eurobankier.pl powstaje na bazie tego serwisu, który został przejęty w sierpniu 2001 przez Bankier.pl od Interent Securities. Projekt był dotąd kontynuowany w niezmienionej formie, gdyż wokół tej witryny zgromadzona jest liczna społeczność użytkowników. W związku z poszerzeniem strategii serwisu nie są planowane rewolucje kadrowe. "Wewnętrzne powiększanie zespołu redakcyjnego planowane jest jedynie w niewielkim stopniu. Głównie będziemy się skupiać na pozyskiwaniu współpracowników i informacji poprzez międzynarodowe relacje naszego inwestora zagranicznego bmp" - powiedziała Anna Stankiewicz, Marketing Manager w Bankier.pl.

Według informacji przedstawicieli serwisu, koszty finansowania Eurobankier.pl nie są wydzielane z ogółu kosztów spółki Bankier.pl. Szczegółowe wyniki półroczne mają być wkrótce opublikowane, z obecnych szacunków wewnętrznych wynika, że pomimo słabej sytuacji na rynku e-reklamowym Bankier.pl powinien utrzymać swój udział w krajowym rynku (wg AdNetu, w 2001 roku portal zgarnął 5% rynku). „Portal będzie rozwijał płatne usługi przesyłania SMS-ów z informacjami gospodarczymi. W najbliższym czasie nie jest natomiast planowane wprowadzenie płatnego dostępu do zawartości serwisu” – powiedziała Anna Stankiewicz. Serwis uzyskuje też przychody z prowizji od sprzedawanych za swoim pośrednictwem usług instytucji finansowych. Ciekawym, choć mniej znaczącym źródłem przychodów jest też sprzedaż dostępu do wersji „bezreklamowej” Bankiera. „Liczba użytkowników utrzymuje się od momentu wprowadzenia usługi na poziomie kilkuset użytkowników, nie przekracza 500” – powiedziała Anna Stankiewicz. Obecnie Bankier.pl ma około 120 tys. unikalnych użytkowników w miesiącu.