Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Korekta MacroSoftu

Zarząd firmy zmienił prognozę dotyczącą wyników finansowych za 2002 r. MacroSoft spodziewa się zamknąć br. stratą 0,4 mln zł przy przychodach wynoszących 25 mln zł.

Korektę prognoz dokonano na podstawie analizy obecnej sytuacji rynkowej oraz dotychczasowej realizacji planu sprzedaży. Powołany w styczniu br. nowy zarząd spółki pierwotnie przewidywał, że spółki grupy w 2002 r. wypracują 2 mln zł zysku i przychody na poziomie 31 mln zł. Firma liczyła szczególnie na II półrocze br.