Kopiowanie pod kontrolą

Komisja Handlu amerykańskiego Senatu wstrzyma dziś przesłuchania w sprawie projektu ustawy dotyczącej standardów systemów bezpieczeństwa i certyfikacji (SSSCA). Dotyczy on m.in. obowiązku umieszczania w urządzeniach cyfrowych zabezpieczeń przed kopiowaniem utworów w postaci cyfrowej.

Projekt senatorów Fritza Hollingsa oraz Teda Stevensa zakłada, że w przyszłości urządzenia cyfrowe będą musiały posiadać rozwiązania zabezpieczające przed kopiowaniem, potwierdzone państwowym certyfikatem. Pozwoli to na kontrolę sposobu wykorzystania przez użytkowników utworów dystrybuowanych w postaci cyfrowej.

Przesłuchania przed komisją senacką były początkowo planowane na 25 października ub. roku. W związku z nagłośnieniem sprawy i znacznym sprzeciwem ze strony opinii publicznej, zostały przesunięte do czasu zebrania większej liczby opinii na temat projektu.

Decyzja o wstrzymaniu przesłuchań powoduje, że w przesłuchaniach swoją opinię wyrazili przed komisją jedynie przedstawiciele największych właścicieli praw autorskich i firm. Organizacje konsumenckie i obywatelskie zaangażowane w sprawę nie zostały zaproszone do konsultacji projektu.