Konwergencja TP S.A. i PTK Centertel

TP S.A. i PTK Centertel wprowadziły wspólny pakiet usług. Grupa TP prowadzi też prace nad usługami konwergentnymi, które będą działały w oparciu o sieci należących do niej operatorów.

Pakietowa oferta operatorów „Razem taniej” jest kierowana do klientów TP S.A., którzy od 1 maja do 31 lipca br. staną się użytkownikami sieci Idea w taryfie Optima. W ramach pakietu, klienci otrzymają w tym okresie 20-proc. obniżkę na połączenia z własnego numeru stacjonarnego w TP S.A. do aktywowanego numeru Idei, bezpłatną pocztę głosową SMS i 25 gr stawkę za minutę połączenia z sieci Idea do wybranego numeru w sieci TP S.A. Promocyjne stawki będą aktualne do końca br. Z promocji nie mogą korzystać klienci TP S.A, którzy użytkują ISDN, Komertel, usługi Centrex i Unicentrex oraz centrale abonenckie PABX (wewnątrzzakładowe). Promocja nie dotyczy także abonentów SKT.

Telekomunikacja Polska zapowiada ponadto wprowadzenie usług konwergentnych, w pierwszej kolejności UMS (Unified Message Service) i „Numeru osobistego”. UMS polega na przechowywaniu i zarządzaniu wiadomościami głosowymi, faksowymi i poczty elektronicznej przy pomocy skrzynki w systemie Poczty Głosowej. UMS umożliwia ich odbiór, edycję, wysłanie, przekazywanie oraz przechowywanie wiadomości poczty głosowej, faksu (także w postaci plików), lub poczty elektronicznej (tekst, dane, grafika). Dostęp do wiadomości i zarządzania nimi będzie możliwy z poziomu przeglądarki WWW, przez telefon komórkowy lub stacjonarny. „Numer osobisty” będzie natomiast numerem telefonu, pod którym dostępne będą wszystkie terminale użytkownika: telefon służbowy, komórkowy i prywatny stacjonarny.