Konsumenci optymistyczni

W maju br. wskaźnik optymizmu konsumentów wzrósł w Polsce o 3 punkty, do poziomu 82,4.

Jak podał IQS and Quant, do poprawy nastrojów konsumentów przyczyniło się m.in. wejście Polski do Unii Europejskiej. Wskaźnik optymizmu konsumentów (WOK) wzrósł w większości badanych grup socjodemograficznych. Zmalał jedynie w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 1,4 punktu). Aż o 7,8 punktu wartość WOK wzrosła wśród mieszkańców dużych miast, o 7,7 – wśród osób z wyższym wykształceniem, o 7,2 – z wysokimi dochodami, a o 6,9 punktu wśród respondentów w wieku powyżej 45 lat.

Coraz mniej ankietowanych uważa, że sytuacja gospodarcza Polski pogorszyła się w ciągu ostatniego roku – odsetek ten zmalał w porównaniu z kwietniem o 5 punktów procentowych, do 41%. Zdaniem 6% ankietowanych sytuacja naszego kraju polepszyła się (wobec 4% w kwietniu).

Wskaźnik WOK może przyjmować wartość od 0 do 200 punktów, 0 oznacza skrajny pesymizm, a 200 – skrajny optymizm konsumentów.