Konsolidacyjna strata HP

Przychody firmy spadły o ponad 9% - z 18,6 mld do 16,5 mld USD. Koncern zanotował stratę 2 mld USD, podczas gdy rok wcześniej zsumowana strata obu firm wyniosłaby 116 mln USD. Na wyniku finansowym firmy zaważyły głównie koszty restrukturyzacyjne.

Sprzedaż komputerów przyniosła HP 4,8 mld USD, co oznacza 20-proc. spadek. Dział PC zanotował stratę operacyjną w wysokości 198 mln USD. Obniżenie popytu zrównoważył w pewnym stopniu wzrost sprzedaży bezpośredniej przy marży sięgającej 18%.

Dell zapowiadał, że w dwa kwartały po fuzji odzyska utraconą na rzecz nowego HP palmę pierwszeństwa na rynku PC. W 2001 r. -według Gartnera - Compaq i HP miały w sumie 18,3% światowego rynku PC, nowe HP miało w ostatnim kwartale 15,3%. Tymczasem udział Della wzrósł odpowiednio z 13,1 do 14,9%.

Dział Enterprise Systems przy obrotach na poziomie 3,8 mld USD zanotował stratę 422 mln USD. W III kw. sprzedaż serwerów Alpha i PA-RISC spadła o 31%. Według kierownictwa firmy większość klientów jest zainteresowana obecnie systemami niższej klasy, co automatycznie przekłada się na wysokość marży i przychody firmy. Mniejsza liczba projektów integracyjnych spowodowała, że dział usługowy HP zanotował 7-proc. spadek, przy przychodach na poziomie 3 mld USD.

Najlepsze wyniki odnotował dział oraz drukarek, który zarazem najmniej skorzystał na fuzji HP-Compaq. To jedyny dział, w którym wzrosły - o blisko 10%, tj. do 4,7 mld USD - przychody. Według IDC, w II kwartale br. udział HP w amerykańskim rynku drukarek wzrósł o 5% i obecnie sięga niemal 50%.

Wyniki finansowe koncernu były zgodne z przewidywaniami analityków. Wstępne prognozy zarządu na IV. kw. zakładają wzrost przychodów o 4-6%. W wyniku sfinalizowanej w maju fuzji HP zwolni do końca października 10 tys. osób. Dotychczas zredukowano 4,7 tys. stanowisk.