Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Konsolidacja pomiaru

NetRatings przejmuje kolejną firmę z rynku badania Internetu – tym razem za 17,7 mln USD francuską NetValue, zajmującą się badaniem zachowania internautów.

Podpisanie umowy spodziewane jest 12 sierpnia br. NetRatings przejmie 52% udziałów w NetValue poprzez zakup pakietu 4,6 mln akcji notowanych na paryskim rynku Euronext, płacą 2 EUR za akcję. Około 80% zapłaty zostanie dokonanej w gotówce, reszta w akcjach NetRatings. Następnie NetRatings ma ogłosić wezwanie na akcje NetValue, proponując 2 EUR za akcję.

NetRatings przejmuje 9 oddziałów krajowych NetValue w Europie i Azji – w badaniach panelowych Netvalue w tych krajach uczestniczy łącznie ponad 200 tys. internautów. NetValue dostarcza ponadto mechanizmy do pomiaru ruchu na witrynach, klientami jej są m.in. AOL, Deutsche Telekom, Procter&Gamble i BBC. W kasie firmy jest 11 mln USD.

Pod koniec maja br. NYTimes donosił, że NetRatings planuje przejęcie od JMM spółki Media Metrix Internet oraz Jupiter Research. Ostatecznie nie doszło do tego (MMI wykupił comScore), ale należący do holenderskiego VNU NetRatings wcześniej kupił od JMM patenty, dział pomiaru reklamy internetowej AdRevelance i kontrakty opiewające na łącznie 17 mln USD. Ponadto w ostatnim czasie NetRatings przejął kontrolę nad eRatings.com (należącym wcześniej do ACNielsen) i @plan, spółką należącą wcześniej do DoubleClick.