Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Konkurs BEST FMCG @CTION

Można już zgłaszać swoje prezentacje internetowych kampanii reklamujących produkty z sektora FMCG na konkurs BEST FMCG @CTION. Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada. Nagroda - specjalna statuetka - zostanie przyznana przez jury ekspertów 7 grudnia br.

Konkurs BEST FMCG @CTION ma wyłonić najlepszą kampanię reklamową produktu z sektora dóbr szybko zbywalnych przeprowadzoną w internecie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Wszyscy zainteresowani proszeni są o przesłanie swoich zgłoszeń do redakcji Internet Standard (specjalny formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie konkursu).

Nominowane do nagrody case studies zostaną zaprezentowane podczas konferencji "Klienci 2.0.> FMCG> Jak pozyskać, utrzymać i zmonetaryzować e-klienta?", którą Internet Standard organizuje wspólnie z Gazetą.pl 6-7 grudnia br. w siedzibie Agory.

Po prezentacjach jury składające się z ekspertów z branży internetowej i reklamowej (zobacz skład jury) wybierze najlepszą kampanię. Jurorzy będą oceniać jej wykonanie, innowacyjność i skuteczność.

Dodatkową nagrodę przyznają uczestnicy konferencji "Klienci 2.0".

Zgłoszenia można przesyłać do czwartku 30 listopada br.

Więcej informacji tutaj