Konkurs BEST FMCG @CTION

Można już zgłaszać swoje prezentacje internetowych kampanii reklamujących produkty z sektora FMCG na konkurs BEST FMCG @CTION. Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada. Nagroda - specjalna statuetka - zostanie przyznana przez jury ekspertów 7 grudnia br.

Konkurs BEST FMCG @CTION ma wyłonić najlepszą kampanię reklamową produktu z sektora dóbr szybko zbywalnych przeprowadzoną w internecie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Wszyscy zainteresowani proszeni są o przesłanie swoich zgłoszeń do redakcji Internet Standard (specjalny formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie konkursu).

Nominowane do nagrody case studies zostaną zaprezentowane podczas konferencji "Klienci 2.0.> FMCG> Jak pozyskać, utrzymać i zmonetaryzować e-klienta?", którą Internet Standard organizuje wspólnie z Gazetą.pl 6-7 grudnia br. w siedzibie Agory.

Po prezentacjach jury składające się z ekspertów z branży internetowej i reklamowej (zobacz skład jury) wybierze najlepszą kampanię. Jurorzy będą oceniać jej wykonanie, innowacyjność i skuteczność.

Dodatkową nagrodę przyznają uczestnicy konferencji "Klienci 2.0".

Zgłoszenia można przesyłać do czwartku 30 listopada br.

Więcej informacji tutaj