Konkurencja dla Wikipedii

W niedzielę uruchomiona została testowa wersja konkurencyjnego dla Wikipedii projektu Citizendium. Jej twórcą jest Larry Sanger, współzałożyciel "wolnej encyklopedii". Do tej pory udało się mu pozyskać do projektu stu osiemdziesięciu ekspertów i ponad ośmiuset autorów, którzy opracowali już ponad tysiąc sto artykułów.

Citizendium można określić jako "obywatelskie kompendium wiedzy o wszystkim" ("citizens' compendium of everything") - jest to rozwinięcie idei projektu Wikipedia. Nowa encyklopedia jest bardzo zbliżona do jej pierwowzoru, z tą różnicą, że wszyscy autorzy muszą podawać podczas rejestracji prawdziwe dane, a opracowywane artykuły są tworzone pod czujnym okiem ekspertów. Ten sposób podejścia do tworzenia ogólnodostępnej bazy wiedzy eliminuje w dużym stopniu wady poprzedniego rozwiązania, gdzie anonimowi, złośliwi użytkownicy mogli przekłamywać, lub wręcz podawać nieprawdziwe informacje. Według informacji podanych na głównej stronie Citizendium, jej treść jest tworzona pod "delikatnym nadzorem eksperckim".

Powstanie projektu zostało ogłoszone już w połowie września ubiegłego roku, a jego zręby powstały już w listopadzie. Teraz wszedł on w publiczną fazę beta otwierając możliwość współudziału w tworzeniu nowych artykułów wszystkim zainteresowanym.

Część z dotychczasowej zawartości (ponad 1100 artykułów) stanowią treści zaimportowane bezpośrednio z Wikipedii, zweryfikowane dodatkowo przez załogę Citizendium. Od teraz, każdy, kto zarejestruje się (z wykorzystaniem prawdziwych danych) może rozpocząć tworzenie nowych artykułów, oczywiście pod nadzorem odpowiednich ekspertów w danej dziedzinie, którzy to zatwierdzają nowopowstające lub zmieniane artykuły.

Oprócz tego nad nowymi autorami czuwają specjalnie do tego celu powołani "konstable" (CZ Constable), którzy mogą pozbawić niewłaściwie zachowujących się użytkowników możliwości edycji treści encyklopedii. Wszystkie te środki bezpieczeństwa mają na celu uniknięcie niektórych problemów, z jakimi boryka się Wikipedia.

Oficjalna witryna Citizendium.