Koniec z KoniecPZPN.pl?

PZPN chce na drodze sądowej zamknąć serwis www.koniecpzpn.pl. Serwis założyli kibice niezadowoleni z polityki prowadzonej przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ich celem jest "uzdrowienie polskiej piłki nożnej".

Ponad 300 tys. kibiców związanych z utworzonym pod koniec ubiegłego roku serwisem KoniecPZPN.pl może zostać pozbawionych swojej witryny. Serwisowi grozi bowiem zamknięcie. Sąd na wniosek Polskiego Związku Piłki Nożnej wydał postanowienie o zablokowaniu dostępu do treści serwisu.

To wynik pozwu złożonego przez Polski Związek Piłki Nożnej o naruszenie dóbr osobistych i bezprawne wykorzystanie znaku słowno-graficznego PZPN w serwisie KoniecPZPN.pl.

W styczniu 2010 r. zarejestrowano inicjatywę społeczną "Stowarzyszenie Obrońców i Sympatyków dla Polskiej Piłki". Stało się to w odpowiedzi na zarzut PZPN-u, że kibice nie mają osobowości prawnej. Sąd zarejestrował stowarzyszenie, pomimo protestów ze strony PZPN, którego prawnicy zarzucali Stowarzyszeniu m.in. zbieżność celów z celami PZPN.

W serwisie udostępniono skany dokumentów obrazujące kolejne etapy batalii z PZPN-em.

Stowarzyszenie złożyło zażalenie na postanowienie o zablokowaniu dostępu do treści serwisu, co wstrzymuje wykonanie wyroku. Jednak, jak można przeczytać w serwisie KoniecPZPN.pl, jego twórcy liczą się z możliwością przeprowadzki pod nowy adres.

Sąd powinien rozpatrzyć zażalenie w terminie kilku tygodni.