Koniec wyścigu i kolejek społecznych po dotacje PARP

Po aferze, jaka wybuchła wokół sposobu przyznawania przez PARP funduszy w ramach działania POIG, z zasad naboru wniosków usunięte zostanie kryterium czasu złożenia wniosku.

Pierwszy raz o systemie przyznawania funduszy w ramach działania POIG 8.1 zrobiło się głośno jesienią ubiegłego roku. Wtedy pod budynkiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która przyznaje fundusze z POIG, ustawiły się dwie konkurencyjne kolejki, utworzone przez przedsiębiorców chcących uzyskać dofinansowanie dla swoich e-biznesów.

PARP chcąc uspokoić nagłośnioną przez media sytuację, zapewniał wtedy, że najważniejszym czynnikiem decydującym o otrzymaniu dofinansowania w ramach działania 8.1. jest jakość przygotowanego wniosku oraz zgodność planowanego projektu z zasadami programu. Podkreślano także, że w poprzednich rundach dotacje dostały także firmy, których wnioski wpłynęły w ostatnich dniach trwania konkursu, co sugerowało, że kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu na otrzymanie dotacji.

Jak się jednak okazało już po przyznaniu funduszy, dofinansowanie otrzymały jedynie firmy, które złożyły wnioski w okresie pierwszych dwóch dni. Rozdysponowana pula pieniędzy wyniosła w sumie 233 mln zł.

Przedsiębiorcy, którzy jesienią ubiegłego roku zaniechali stania w kolejce i złożyli wniosek po dwóch dniach od otwarcia konkursu poczuli się oszukani. W ten sposób powstała strona Oszukaniprzezparp.pl. - "Nie może być tak, że w państwie prawa składane są fałszywe publiczne oświadczenia przedstawicieli instytucji państwowych, w efekcie których przedsiębiorcy ponoszą szkodę!"- pisali przedsiębiorcy, których wnioski wpłynęły po wspomnianych dwóch dniach.

Koniec wyścigu i kolejek społecznych po dotacje PARP

Nad stroną PARP pojawiła się reklama AdWords, reklamujaca stronę Oszukaniprzezparp.pl

Twórcy strony sugerowali także, by PARP przesunął budżet przewidziany na przyszłe nabory działania 8.1 do bieżącego konkursu, tak by dofinansowanie otrzymały wszystkie poprawnie wypełnione wnioski. Kwota ta miałaby wynosić ok. 250 mln zł. Jak informuje RP, agencja zwiększyła kwotę na razie o ok. 100 mln zł.