Koniec szwajcarskiego e-banku

4,5 tys. pracowników zwolni Zurich Financial Services, które zamyka swój bank internetowy.

Zurich Financial Services zapowiedział zamknięcie działalności swojego banku internetowego, co pociągnie za sobą zwolnienie 4,5 tys. osób. Ma to nastąpić do wiosny przyszłego roku. Do tego czasu będą obsługiwani jego obecni klienci, Zurich nie będzie jednak już otwierał nowych rachunków on-line.

Internetowy bank powstał w styczniu br. Informacja o rezygnacji z działalności w sektorze bankowości internetowej pojawiła się po ogłoszeniu przez Zurich wyników za pierwsze półrocze br. Grupa poniosła stratę w wysokości 2 mld EUR, podczas gdy rok wcześniej zarobiła 861 mln EUR. Zurich Financial Services zdecydował się więc na przyjęcie nowej strategii, w ramach której zamierza skupić się na świadczeniu usług ubezpieczeniowych w Europie i USA.