Koniec megafuzji

Firma Hewlett-Packard Polska poinformowała o formalno-prawnym zakończeniu połączenia spółek Hewlett-Packard Polska i Compaq Computer. Oznacza to, iż w tym dniu spółka Compaq Computer przestała istnieć.

Tym samym spółka HP przejęła wszystkie dotychczasowe zobowiązania firmy Compaq. Połączenie obu spółek w Polsce było naturalną konsekwencją fuzji jaka dokonała się w USA w maju 2002 r. pomiędzy spółkami Hewlett-Packard i Compaq Computer.

W Polsce połączenie działów obsługi klienta spółek zostało zakończone w 3 miesiące po oficjalnym ogłoszeniu połączenia spółek w USA, w połowie sierpnia 2002 roku.