Koniec intenetowych cocktail-parties

Okoliczności przejęcia przez firmę Yazam międzynarodowej organizacji First Tuesday, zajmującej się kojarzeniem "pomysłów z kapitałem", wywołało pytania o celowość tego rodzaju przedsięwzięć.

Okoliczności przejęcia przez firmę Yazam międzynarodowej organizacji First Tuesday, zajmującej się kojarzeniem "pomysłów z kapitałem", wywołało pytania o celowość tego rodzaju przedsięwzięć.

Wątpliwości pojawiały się zresztą już wcześniej. Specjaliści, także w Polsce, uważali, że przedsięwzięcie nie dawało podstawowych rezultatów. Między innymi notowano zbyt małą liczbę firm start-up w stosunku do pozostałych uczestników spotkań. Wiadomo było także, że system finansowania nie był w pełni efektywny, a First Tuesday nie osiągało korzyści z organizowanych spotkań (ledwie 100 tysięcy dolarów na podstawowej działalności). Z tych powodów zapewne nie wszyscy zmartwili się, gdy latem tego roku poinformowano o zakończeniu kilkumiesięcznych rozmów i przejęciu borykającego się z trudnościami finansowymi First Tuesday przez ekspansywny izraelski fundusz inwestycyjny Yazam za kwotę 50 milionów dolarów. Niemniej wielu członków wspólnoty było rozgoryczonych tą transakcją.

Idea spotkań, mających ułatwić przedsiębiorcom kontakt z kapitałem, narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jednym z pierwszych stowarzyszeń był kalifornijski Churchill Club. Branża IT jest obecnie podstawowym, lecz nie jedynym polem jego zainteresowań. Stawia on sobie za cel promowanie przedsiębiorczości jako takiej. Jego członkowie i zaproszeni goście spotykają się na ogół raz w miesiącu na imprezie stanowiącej połączenie cocktail-party i konferencji, na której nawiązuje się kontakty, podejmuje współpracę, wysłuchuje prelekcji i bierze udział w dyskusjach na rozmaite tematy. Ich nieformalny charakter (mówi się o spotkaniach "koszul i dżinsów") uważany jest za kwintesencję amerykańskiej przedsiębiorczości.

Spotkania w Churchill Club wyznaczyły pewien standard dla tego rodzaju zjawisk. Inne amerykańskie stowarzyszenie: Silicon Valley Association of Software Enterpreneurs (SVASE), naśladując styl Churchill Club, koncentruje się bardziej na kojarzeniu przedsiębiorców z inwestorami. Obie organizacje deklarują swój niekomercyjny charakter.

Spotkania są finansowane przez sponsorów (na ogół poważne firmy z branży teleinformatycznej i finansowej), a także opłaty za członkostwo i uczestnictwo w spotkaniach - te ostatnie wprowadziło SVASE.