Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Koniec eCenter

Spółka świadcząca od połowy zeszłego roku usługi hostingu i kolokacji serwerów oraz udostępniania aplikacji w modelu ASP, postanowiła zawiesić działalność. Bezpośrednim powodem były kłopoty finansowe spowodowane trudną sytuacją rynkową i odwrotem głównego udziałowca spółki, Elektrimu.

Krakowska spółka eCenter SA, powołana do życia w połowie 2000 roku, z końcem bieżącego roku przestanie działać. W chwili obecnej spółka nie ma środków na dalsze funkcjonowanie na objętym recesją rynku IT w Polsce. "Po wielu próbach pozyskania pieniędzy z Elektrimu, co poparte było zobowiązaniami Elektrimu wobec spółki eCenter jako jej głównego akcjonariusza i usilnych staraniach o inwestora zastępczego, nasi klienci zostali poinformowani o niemożności świadczenia dla nich przez nas usług. eCenter będzie działać do końca roku, tak aby zapewnić naszym kilkunastu klientom niezbędny czas na migrację do innego dostawcy", przedstawił obecną sytuację w spółce Wojciech Wolas, dyrektor zarządzający eCenter SA.

eCenter jako druga (po portalu Poland.com) spółka internetowa z "koszyka" Elektrimu, nie doczeka się powszechnie zapowiadanego na przyszły rok wyjścia branży informatycznej z recesji. "Elektrim prowadzi rozmowy w kwestii odsprzedania posiadanych udziałów w eCenter (58% akcji). Z naszej strony prowadzone są rozmowy z partnerami, aby uratowac spółkę jako podmiot świadczący usługi outsourcingowe", dodał W. Wolas.

W krakowskiej firmie pozostało 18 pracowników (głównie inżynierowie i administratorzy sieci), którzy zapewnią klientom Internetowego Centrum Danych eCenter swobodną "przeprowadzkę do konkurencji".

Umowa o powstaniu eCenter została zawarta pod koniec czerwca ub.r. pomiędzy Elektrimem a funduszem wspierającym rozwój firm internetowych, Internet Investment Fund (IIF).