Koniec czarnej serii

To był pierwszy naprawdę udany tydzień na krajowym rynku akcji technologicznych. Dobre wieści z gospodarki amerykańskiej sprawiły, że inwestorzy chętnie kupowali w ostatnich dniach akcje polskich spółek IT.

To był pierwszy naprawdę udany tydzień na krajowym rynku akcji technologicznych. Dobre wieści z gospodarki amerykańskiej sprawiły, że inwestorzy chętnie kupowali w ostatnich dniach akcje polskich spółek IT.

Ale skoro w krajowym otoczeniu giełdy nic wielkiego się nie działo, trudno się dziwić, że to właśnie koniunktura na największych giełdach światowych stała się wyznacznikiem nastrojów w Warszawie.

Tydzień zaczął się jednak niemrawo, i to zarówno u nas, jak i za oceanem. Amerykańskich inwestorów wciąż trapiły nie najlepsze wyniki największych spółek technologicznych. Po Motoroli i Yahoo! Niezbyt optymistyczne prognozy tegorocznych wyników ogłosiły m.in. Hewlett Packard oraz Gateway, co było niezbitym dowodem na postępujące pogorszenie kondycji amerykańskiej “nowej ekonomii”.

Od początku tygodnia na Nasdaq ceny raczej więc spadały, choć na szczęście był to spadek umiarkowany – w poniedziałek główny indeks stracił 0,5 proc., a we wtorek – 0,3 proc. Inwestorzy najwyraźniej uznali, że ceny są już tak niskie, że nawet najgorsze wyniki finansowe spółek są już – przynajmniej częściowo – uwzględnione w ich obecnym poziomie.

U nas było trochę gorzej, niż w USA, bo na rynku wyraźnie zabrakło kapitału, który jeszcze w grudniu tak skutecznie podtrzymywał kursy na wysokim poziomie. Krajowym funduszom emerytalnym chyba skończyły się już pieniądze, a wobec niepewności w gospodarce amerykańskiej także “zagranica” nie paliła się do zakupów polskich akcji.

Tymczasem w makroekonomicznym otoczeniu naszej giełdy zapanował bezruch. Szanse na obniżkę stóp procentowych mimo spadającej inflacji nie są wszak największe, a bez tego popyt na inwestycje technologiczne polskich przedsiębiorstw raczej się nie ożywi i sektorowi IT będzie trudno poprawić wyniki finansowe.

Wszystko to sprawiło, że w pierwszej części tygodnia ceny spółek technologicznych wędrowały w dół. Najgorzej spisywała się Agora, której kurs – na fali nie najlepszych ostatnio rekomendacji analityków – od poniedziałku do wtorku stracił prawie 9 proc. TechWIG stracił w tym okresie prawie 2,5 proc.