Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Koncesje na sieć bezprzewodową w Czechach

Broadnet chce zainwestować w Czechach 60-100 milionów dolarów.

Do 21 września czeski urząd telekomunikacyjny przyzna koncesje na świadczenie usług w stałej sieci bezprzewodowej (FWA). Opłata za każdą z nich wyniesie 3,87 miliona dolarów.

Stała sieć bezprzewodowa będzie działać w częstotliwości 26 GHz i pozwoli na przesyłanie końcowemu odbiorcy większej ilości danych. Umożliwi także szybszy niż w tradycyjnej telefonii dostęp do Internetu. O trzy koncesje stara się trzynaście firm.

Broadnet poinformował, że jest w stanie zacząć świadczenie usług w większych czeskich miastach po sześciu miesiącach od otrzymania licencji. Na budowę infrastruktury spółka przeznaczy od 60 do 100 milionów dolarów. Plany Broadnetu przewidują także ubieganie się o takie same koncesje w Polsce, Chorwacji, Słowenii i na Węgrzech.

Obecnie Broadnet ma już łącznie osiem koncesji na FWA w Europie.