Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Komunikator wygrywa szybkością

Coraz szersze korporacyjne zastosowanie komunikatorów internetowych (instant messaging, IM) wynika przede wszystkim z szybkości i elastyczności tej formy komunikacji.

Według Radicati Group do końca br. na świecie będzie około 870 mln kont komunikatorów internetowych i około 1,2 mld do końca 2009 roku. W tej liczbie zawierają się zarówno użytkownicy prywatni jak i biznesowi. Codzienne na świecie wysyłanych jest około 12,5 mld wiadomości za pośrednictwem komunikatorów, przede wszystkim w sieciach publicznych. Także firmy integrujące IM do swoich systemów organizacji pracy wykorzystują często sieci publiczne, pomimo obaw o poufność i bezpieczeństwo informacji przekazywanych tą drogą.

Badanie przeprowadzone przez META Group wykazało, które cechy IM przedstawiciele biznesu cenią najbardziej (jakie korzyści dla swojej organizacji wskazywali najczęściej): szybsze odpowiedzi niż e-mail (78%), szybsze rozwiązywanie problemów (74%), możliwość różnych zastosowań komunikatora (71%), możliwość sprawdzenia, czy ktoś jest on-line, dostępny (63%), możliwość łatwiejszego przyciągnięcia czyjejś uwagi (62%), możliwość dotarcia do kogoś, kto nie odpowiada na telefon albo na e-maile (37%), ograniczenie wydatków na rozmowy długodystansowe (37%), większa efektywność w zbieraniu informacji (32%).

Ponadto, pracodawcy coraz częściej monitorują rozmowy przez IM - według Business Software Aliance 36% firm podgląda komunikację swoich pracowników prowadzoną za pośrednictwem IM (w 2003 - 30%).