Komunikacja przez premium SMS

Firma AlienPants udostępniła aplikację komputerową, która może znaleźć zastosowanie w centrach informacji dla klientów bądź na kanałach do pogawędek. Nic nie byłoby w tym rozwiązaniu zaskakującego, gdyby nie fakt, że program zapewnia komunikację z klientami poprzez przesyłanie wiadomości SMS o podwyższonej wartości.

Aplikacja sieciowa posiada interfejs, który pozwala na całkowite moderowanie nadchodzących wiadomości. SMS-y, które przychodzą, są składowane w bazie danych aż do momentu, kiedy moderator na nie odpowie. Program ma być wykorzystany jako narzędzie do zarządzania wiadomościami. Firma AlienPants zaznacza, że oprogramowanie może zostać wykorzystane przez moderatorów rozmów na kanałach dyskusyjnych, operatorów odpowiadających na przychodzące wiadomości oraz centrach obsługi klienta, gdzie pracownicy mogą mieć kontrolę nad przesyłanymi zapytaniami.

Dystrybucja oprogramowania będzie możliwa w ramach licencji.

„Nasza aplikacja będzie się dobrze sprawdzać zwłaszcza w centrach komunikacji firmy z klientami – znaczył Tom Gordon, szef AlienPants – obecnie prowadzimy rozmowy z jednym z wydawców gier, który chce użyć naszego oprogramowania w zintegrowanym serwisie dyskusyjnym dla klientów. W ten sposób w dzień dyskusje będzie nadzorował moderator w firmie, a w nocy zajmie się tym AlienPants.”

Obecnie AlienPants udostępnia licencje dostawcom serwisów internetowych i firmom telekomunikacyjnym, aby możliwe stało się korzystanie z aplikacji za pomocą premium SMS, czyli poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych o podwyższonej cenie.

AlienPants zajmuje się dostarczaniem oprogramowania umożliwiającego interakcję użytkowników poprzez Internet. Ponadto współpracuje z dostawcami gier, magazynami oraz witrynami poświęconymi grom w zakresie przygotowywania treści.

Więcej informacji:

http://www.alienpants.com