Komputronik podpisał z Allegro umowę wartą ponad 11,4 mln zł

Zarząd sklepu internetowego Komputronik S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy z QXL Poland Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest dostawa infrastruktury sprzętowej dla celów rozbudowy platformy, która obsługuje znany portal Allegro.pl.

Wartość umowy wynosi 11.474 tys. zł. (słownie: jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych). Realizacja umowy nastąpi w tym roku. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wyżej wymieniona umowa jest kolejną podpisaną w tym roku przez Komputronik S.A. na dostawę nowoczesnych technologii dla klienta korporacyjnego. Udział przychodów tego segmentu w sprzedaży ogółem Spółki systematycznie rośnie i przekracza aktualnie 15%.