Komputery Optimusa dla PZU

Spółka podpisała umowy ramowe dotyczące dostaw komputerów PC i serwerów dla Grupy PZU.

Dwuletnia umowa zakłada, że w ciągu każdego roku jej obowiązywania Optimus dostarczy PZU do 1200 komputerów PC i 100 serwerów intelowskich. Zakres umów obejmuje również dostawę oprogramowania systemowego i świadczenie usług serwisowych. Wartość pierwszego kontraktu realizowanego w ramach zawartego porozumienia wyniesie 2,9 mln zł.