Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Komórkowy portfel

Trzech największych czeskich operatorów telefonii komórkowej wraz z pięcioma najważniejszymi bankami w Czechach, powołało do życia Mobile Payment Association.

Cesky Mobil, Eurotel Praha, Radiomobil, wraz z GE Capital Bank, HVB Bank Czech Republic, Komercní Banka, Ceska Sporitelna, Ceskoslovenska Obchodni Banka utworzyły organizację, której celem jest rozwój zunifikowanego systemu płatności realizowanych za pomocą telefonów komórkowych. Zgodnie z założeniami system opracowany przez MPA ma mieć zastosowanie nie tylko na terenie Czech, ale także dzięki usługom roamingowym, poza ich granicami.

Celem Mobile Payment Association jest także stworzenie jednolitego międzynarodowego standardu „płatności mobilnych”. Poza czeską inicjatywą, na świecie liczą się jeszcze dwa projekty zmierzające do standaryzacji płatności mobilnych: Spanish Mobipay mobile wallet oraz T-Mobile/Vodafone.