Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Komórkowe oczekiwania

Użytkownicy telefonów komórkowych chcą wykorzystywać je do zawierania drobnych transakcji gotówkowych, a w Europie niemal 80% użytkowników GSM korzysta z usług SMS.

Czwarta edycja badania „Mobinet Index” została przeprowadzona przez A.T. Kearney oraz Cambridge Judge Institute w styczniu 2002 r. na próbie 5600 użytkowników telefonów komórkowych z Australii, Chin, Finlandii, Francji, Hong Kongu, Japonii, Korei, Niemiec, Singapuru, Szwecji, Tajwanu, USA, Wlk. Brytanii i Włoch.

44% użytkowników GSM chciałoby wykorzystywać telefony do zawierania transakcji gotówkowych (m-cash), takich jak opłata za przejazd środkiem komunikacji miejskiej czy zakupy w automatach. Do tej pory jedynie 2% miało okazję skorzystać z takiej możliwości. Największy odsetek osób zainteresowanych usługami mobilnymi jest w Japonii (50%), w pozostałej części Azji wynosi on 43%, w Europie – 46%, a w USA – 38%.

Wyniki badania wskazują również na dalszy wzrost popularności SMS-ów, w wielu grupach wiekowych. Połowa badanych osób poniżej 25-go roku życia wysyła krótką wiadomość tekstową przynajmniej raz dziennie. W grupie wiekowej 25-34 lata odsetek ten wynosi 45%, a wśród osób od 35 do 44-go roku życia – 28%. W objętych badaniem krajach europejskich aż 80% użytkowników GSM wysyła co najmniej jednego SMS-a miesięcznie (największy odsetek takich użytkowników jest w Finlandii i w Wlk. Brytanii). Średnio 35% wszystkich respondentów badania wysyła co najmniej jedną wiadomość tekstową dziennie, przy czym w Europie takich użytkowników jest 41%, w Azji 33%, a w USA zaledwie 5%.

Rosnące powodzenie SMS-ów spowodowało również częstsze wykorzystywanie tego narzędzia do rozsyłania treści reklamowych. 31% badanych otrzymało na swój telefon komórkowy SMS-a reklamowego. Dla porównania, w czerwcu 2001 r. odsetek ten wynosił zaledwie 1%. Z badania wynika, że o 41%, w porównaniu z wynikami poprzedniej edycji, wzrosła popularność telefonów z funkcją WAP. Jednak nadal liczba osób wykorzystujących tę funkcję (oprócz Japonii), jest niska. Wśród głównych barier korzystania z WAP- u ankietowani wymienili: zbyt wysoki koszt, brak wiedzy na temat istnienia takiej możliwości, zbyt mała prędkość dostępu oraz trudności w nawigacji.