Komórkowe gry w Holandii

Firma IN-FUSIO poinformowała o udanym uruchomieniu przez holenderskiego operatora sieci komórkowej Orange NL usługi, oferującej użytkownikom sieci gry na telefony komórkowe.

Usługa działa w holenderskiej sieci już od miesiąca i oferuje użytkownikom telefonów komórkowych możliwość pobierania gier typu ExEn. Na początek w ofercie In Fusio znalazły się takie tytuły jak: Crash Bandicoot, IF Racing, Football Fans, Crazy Cobra, Panko, Malibu Ride, Crazy Pet II, Roller Kid, Kung Fu Legend oraz Mission 3D. Poza oferowaniem samych gier In Fusio prowadzi i publikuje zestawienia najlepszych wyników dla poszczególnych gier oraz organizuje zawody pobudzając interaktywność swoich użytkowników

Uruchomienie niniejszej usługi jest następstwem podpisania globalnej umowy pomiędzy Orange a IN-FUSIO, która charakteryzuje IN-FUSIO jako preferowanego dostawcę gier przeznaczonych na telefony komórkowe, dla wszystkich sieci należących do grupy Orange.

In- Fusio jest jednym z największych w Europie dostawcą gier przeznaczonych na telefony komórkowe, a holenderski operator jest już szóstą siecią, z którą firma zawarła podobna umowę. Oferowana przez In Fusio usługa zwiększa średni dochód przypadający na jednego użytkownika (Average Revenue Per User - ARPU) o ponad osiem procent. Biorąc pod uwagę wszystkie centra, należące do firmy codziennie, rejestruje się około 10000 nowych graczy.