Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Komórkowa wspólnota europejska

Z telefonów komórkowych korzysta 83 proc. obywateli Unii Europejskiej czyli ok. 379 mln osób - podaje Financial Times cytując wyniki badania Komisji Europejskiej.

Użycie komórek wzrosło w ciągu roku o 4,6 proc. - wynika z corocznego badania europejskiej branży telekomunikacyjnej. Raport KE szacuje wartość mobilnego rynku na Starym Kontynencie na 277 mld euro.

Z raportu wynika, że liczba użytkowników telefonii trzeciej generacji sięga już 2,6 mln osób. Do końca roku UMTS pokryje 43 proc. populacji wspólnoty. Łączna liczba użytkowników telefonów komórkowych na całym świecie jest szacowana na 1,6-1,7 miliarda, co oznacza penetrację telefonii na poziomie 20 proc. Za dwa-trzy z komórek korzystać będzie 2 mld ludzi.

Dla porównania równie lawinowo rośnie liczba linii szerokopasmowego dostępu do internetu, która w Unii przekroczyła już 29,6 mln, co oznacza wzrost o 72 proc. w ujęciu rocznym.