Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Komórka zamiast karty kredytowej

Nokia przy współpracy z MasterCard zrealizowały pilotażowe instalacje systemu płatności bezprzewodowej. Mechanizm płatności opiera się na integracji funkcjonalności telefonu komórkowego i tradycyjnej karty kredytowej.

Do realizacji usługi zaprojektowano specjalny układ scalony (Radio Frequency ID chip) w który będą wyposażane telefony komórkowe. Układ ten ma zaprogramowane informacje związane z konkretnym kontem bankowym (wykorzystuje się tu technologię PayPass firmy MasterCard). Przechowywane informacje są identyczne z danymi, zapisanymi w typowej karcie kredytowej.

Dzięki nowej technologii użytkownicy będą mogli zapłacić za towar bez konieczności wyjmowania karty kredytowej i przeciągania jej przez czytnik. Poszczególne punkty obsługi klientów (restauracje, stacje benzynowe itp.) zostały wyposażone w specjalne urządzenia komunikujące się z układem RFID, a niezbędne dane transmitowane są bezprzewodowo. Urządzenia te, dzięki podłączeniu do sieci firmy MasterCard pozwalają na realizację bezpiecznej transakcji, która trwa kilka sekund.

Pilotażowe wdrożenie zrealizowano w Irving (Texas) oraz w Orlando.