Komisja sejmowa zopiniowała poprawki prawa telekomunikacyjnego

Wczoraj zapisom nowej ustawy telekomunikacyjnej przyglądała się Sejmowa Komisja Infrastruktury. Zaakceptowano poprawki, które do nowego prawa wprowadził Senat.

Sejmowa Komisja Infrastruktury zgodziła się z tym, by przyjąć poprawkę stwierdzającą, że usługi poczty elektronicznej nie są usługami telekomunikacyjnymi. Ku zadowoleniu portali internetowych, które wcześniej sygnalizowały niepokojącą wieloznaczność zapisów ustawy, SKI wydała pozytywną rekomendację dla zmian w prawie.

Przypomnijmy, że kontrowersje wokół nowej ustawy telekomunikacyjnej dotyczyły m.in. sposobu traktowania usług poczty elektronicznej. W zapisach nie było jasności, czy ta usługa jest usługą telekomunikacyjną. Gdyby za taką została potraktowana, użytkownicy musieliby przy zakładaniu kont poczty elektronicznej okazywać swój dowód tożsamości. To, zdaniem portali, doprowadziłoby do masowej migracji użytkowników do zachodnich portali, które nie mają takich obostrzeń.

Aktualizacja: 16 lipca 2004 12:28

Apele polskich portali przyniosły oczekiwany skutek - posłowie przyjęli poprawkę Senatu, która wyklucza pocztę elektroniczną z grona usług telekomunikacyjnych.