Komisja Europejska walczy o wspólny rynek muzyki online

Komisja Europejska nalega, aby przedstawiciele przemysłu fonograficznego przygotowali wzory licencji chroniących prawa autorskie (copyright) dla europejskiego rynku muzyki online. Obejmujące wszystkie kraje członkowskie uniwersalne dokumenty, według unijnych komisarzy mogłyby znacząco zwiększyć liczbę legalnych pobrań plików muzycznych.

W tej chwili, aby uzyskać licencję na sprzedaż utworu, firmy handlujące muzyką online zmuszone są do wykupywania ich na terenie każdego kraju członkowskiego oddzielnie. Przykładowo, firma Apple, aby uzyskać możliwość sprzedawania utworów w całej UE musiałaby płacić nawet pół miliona dolarów za utwór. Prowadzi to do sytuacji, kiedy nawet tak dużej firmie nie opłaca się rozpoczęcie sprzedaży na przykład w Polsce. Małe firmy nie mają w ogóle co myśleć o ekspansji na inne, zagraniczne rynki.

W odpowiedzi na żądania Komisji, Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI) twierdzi, że już od dłuższego czasu opracowywany jest wzór wspólnego dla wszystkich krajów prawa ochrony własności intelektualnych i licencji na sprzedaż online objętych tymi prawami utwórów.