Komisja Europejska: jednolita ochrona praw klienta e-sklepów w UE

Komisja Europejska jest za zmianami przepisów ułatwiających zakupy w sieci i proponuje aby klient e-sklepu był chroniony w taki sam sposób we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Jak informuje Gazeta Prawna, Komisja Europejska proponuje wprowadzenie nowej dyrektywy ujednolicającej prawa konsumentów kupujących w sklepach internetowych w całej Wspólnocie.

Obecnie klient e-sklepu w Unii Europejskiej chroniony może być na podstawie czterech dyrektyw UE. Zawierają one jednak tylko minimalne wymagania, a każde z państw może kształtować i interpretować je na własny sposób.

W praktyce różnorodnie przedstawia się więc np. kwestia obowiązku sprzedawcy w sprawie dostarczania informacji, różne są okresy rezygnacji z zakupu (od 7 do 15 dni), a także odmienne zasady dotyczące zwrotu kosztów i napraw. Komisja Europejska podkreśla, że ramy prawne w zakresie umów konsumenckich zmieniły się w mozaikę 27 różniących się od siebie zestawów.

W propozycji nowej dyrektywy KE znajdują się m. in. zalecenia dotyczące informacji o produkcie w e-sklepie (m. in. główne cechy produktu, adres i dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, cena razem z podatkami) oraz o warunkach dostawy (30 dni kalendarzowych) i dodatkowych opłatach, a także kwestie związane z przenoszeniem ryzyka na konsumenta (ryzyko i koszty uszkodzenia lub zgubienia towaru w trakcie transportu ma ponosić przedsiębiorca).

Dodatkowo projekt dyrektywy postuluje wprowadzenie w całej Unii 14-dniowego okresu rezygnacji z zakupu a także wprowadzenie jednolitych zasad reklamacji w przypadku zakupu wadliwego towaru.

Dyrektywa wejdzie w życie, gdy zaakceptuje ją Parlament Europejski oraz rządy państw Unii Europejskiej.

Źródło: http://gazetaprawna.pl