Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Komisja Europejska broni uprawnień prezesa UKE

Do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wpłynął pozew Komisji Europejskiej skierowany przeciwko Polsce. Według KE ograniczenie uprawnień prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest niezgodne z prawem unijnym.

Według Komisji Europejskiej, polskie prawo ograniczające uprawnienia regulatora rynku telekomunikacyjnego, a więc Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest niezgodne z prawem unijnym i negatywnie wpłynąć może na rozwój rynku telekomunikacyjnego. Komisja swoje wątpliwości zgłaszała już wcześniej, ale jak twierdzą jej przedstawiciele wyjaśnienia strony polskiej były niewystarczające.

Dodatkowo, KE zarzuca polskim władzom próbę ograniczenia niezależności prezesa UKE. Stanowisko według unijnych urzedników powinno być kadencyjne a sam prezes nie powinien podlegać przyjętej niedawno ustawie o państwowym zasobie kadrowym. Obecnie premier rządu może w każdej chwili odwołać szefa UKE, co według Komisji Europejskiej ma bardzo negatywny wpływ na skuteczność i możliwości Urzędu.

Na odpowiedź na postawione zarzuty Polska ma 2 miesiące.