Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Koma – kierunek usługi mobilne

Firma przejęła kontrolę nad krakowska spółka MCCnet, specjalizującą się we wdrażaniu technologii mobilnych. Rozwiązania MCCnet w swoich usługach wykorzystuje m.in. Centertel.

MCCnet jest m.in. autorem „Moblinego raportowania sprzedaży” – opartej na GPRS usługi umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy działającymi w terenie pracownikami a centralą firmy. Spółka zajmuje się także wdrożeniami usług SMS i serwisów głosowych dla operatorów telefonii komórkowej.

Koma nabyła 51% udziałów MCCnet, z opcją zwiększenia o kolejne 25%. Katowicka spółka zamierza włączyć technologie mobilne do własnej oferty, integrując je z wdrażanymi systemami wspomagającymi zarządzanie. Firma chce się specjalizować w rozwiązaniach mobilnych w ramach grupy Prokom. Właścicielem 56,3% akcji Komy jest Prokom Software.

W I półroczu br. Koma wraz ze spółką zależną Koma Nord miały 45 mln zł przychodu i odnotowały 4,5 mln zł zysku netto.