Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kolokacja, ekspansja i ewolucja

Pro Futuro, rozpoczyna świadczenie usług kolokacyjnych. Spółka rozszerzyła działalność swojej Infostrady Futuro o Łódź i zmienia charakter serwisu internetowego.

Usługi kolokacyjne będą przez Pro Futuro świadczone w centrum danych w Warszawie. Klienci wynajmujący powierzchnię na dowolny własny serwer otrzymują gwarancje m.in. ciągłości zasilania, bezpieczeństwa danych oraz stałego dostępu do Internetu przez cztery główne styki międzyoperatorskie. Pro Futuro oferuje dwa rodzaje kolokacji. Kolokacja Futuro I jest przeznaczona dla klientów nie potrzebujących gwarantowanej przepływności a kolokacja Futuro II dla klientów oczekujących dużych gwarantowanych przepływności, bez opłat za generowany ruch z i do Internetu.

Rozszerza także działalność Infostrada Futuro. Spółka rozpoczęła obsługę klientów w Łodzi, która jest dziesiątym miastem w zasięgu sieci Futuro.

Witryna www.futuro.pl, rozpoczęła natomiast ewolucję w kierunku platformy, poprzez którą będzie można zamawiać oferowane przez Pro Futuro usługi. Na razie możliwe jest zamówienie usługi hostingowej (skrzynki e-mail w ramach poczty Futuro i przestrzeń dyskową w ramach wirtualnego serwera Futuro na stronę www) i zarządzanie. Serwis udostępnił także helpdesk.