Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kolejny dobry dla internetu rok 2006

IAB oraz PricewaterhouseCoopers ocenia, że w 2005 roku wydano w Stanach Zjednoczonych ponad 12,4 mld USD na reklamę internetową. Znaczyłoby to, że faktyczne wydatki przekroczyły prognozowany około 20% wzrost.

W 2004 roku na reklamę internetową wydano około 9,6 mld USD. W 2005 już 12,4 mld USD, zaś w samym czwartym kwartale 2005 roku aż 3,6 mld USD. To kolejny następujący po sobie kwartał, w którym sumy przeznaczane na internet przekroczyły 3 mld USD.

Czwarty kwartał 2005 roku był imponujący pod względem wzrostu: w porównaniu do analogicznego okresu w 2004 roku wydatki na reklamę internetową skoczyły o 35%.

W 2000 roku wydatki na reklamę online wyniosły w Stanach Zjednoczonych 8,1 mld USD. Fatalnie było w 2002 roku, kiedy zmalały do 6 mld USD. Od tego czasu wciąż rosną. eMarketer przewiduje, że w bieżącym roku do internetu trafi około 15,6 mld USD.