Kolejny chętny na UMTS?

Netia złożyła dziś wniosek do Ministerstwa Łączności o przerwanie procesu rozszerzania licencji operatorów GSM o UMTS, wystąpiła również o wydanie jej koncesji UMTS.

Netia byłą jedną z 19 firm, które wykupiły dokumentację przetargową, jednak wycofała się z przetargu dwa miesiące temu, gdyż uznała jego warunki za nieatrakcyjne ekonomicznie.

„Toczące się aktualnie postępowania w sprawie o wydanie koncesji UMTS są niezgodne z prawem. Powinny zostać umorzone oraz powinien zostać ogłoszony nowy przetarg na warunkach zapewniających równorzędne traktowanie wszystkich wnioskodawców i zapewniający możliwość skorzystania przez większą grupę operatorów z oferowanych przez Ministerstwo Łączności korzystniejszych warunków nabycia koncesji.” – tak Netia uzasadnia swoją opinię o przetargu. Zdaniem firmy, warunki uzyskania koncesji zostały zmienione pod względem technicznym i ekonomicznym, m.in. zmieniono liczbę koncesji i zakres przyznanych częstotliwości.

„Nie zgadzamy się na powstrzymywanie liberalizacji rynku , który teraz dzieli się na trzy podmioty. Warunki, na których Ministerstwo Łączności wydało koncesje UMTS znacznie różnią się od podanych w dokumentacji przetargowej. Chcemy być stroną w postępowaniu.” – komentuje Jolanta Ciesielska, rzecznik Netii . Jeśli Ministerstwo Łączności nie rozpatrzy pozytywnie wniosków Netii, firma ma zamiar odwołać się od decyzji na drodze sądowej.

Mirosław Marcinkiewicz, dyrektor generalny w Ministerstwie Łączności, stwierdził, że wniosek Netii nie opóźni rozszerzenia licencji GSM o UMTS. Ministerstwo prawdopodobnie wyda komentarz w tej sprawie dopiero jutro. Zdaniem dyrektora Marcinkiewicza nie wiadomo, czy Netia jest przygotowana na świadczenie usług UMTS, ponieważ nie uczestniczyła w przetargu.

„Netia miała okazję wziąć udział w przetargu, jednak wycofała się. Spółka składa protesty, chce blokować działania innych, choć być może własna działalność tej firmy nie jest efektywna. Sprawę rozstrzygnie Ministerstwo Łączności.” – komentuje Jacek Kalinowski rzecznik Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel.

6 grudnia Ministerstwo Łączności unieważniło przetarg na UMTS. Oferty na pięć koncesji złożyło tylko trzech operatorów telefonii GSM: Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa oraz Centertel. Ministerstwo Łączności zdecydowało o rozszerzeniu licencji operatorów GSM o UMTS za 650 mln euro każda. Operatorzy UMTS mają zacząć świadczyć usługi w Polsce 1 stycznia 2003 r.