Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kolejne trzy lata w ZUS-ie

Comp podpisał umowę o wartości 13 mln zł na mocy której po raz kolejny przez trzy lata będzie świadczył usługi serwisowe dla ZUS.

Firma wygrała przetarg wartości 13 mln zł na usługi serwisowania 55 serwerów Sun Microsystems w centrali i oddziałach ZUS. Umowa oznacza przedłużenie dotychczasowej współpracy – Comp świadczył w ostatnich trzech latach serwis gwarancyjny serwerów ZUS.

Kontrakt zakłada, że Comp będzie dokonywał napraw w siedzibie ZUS i zapewni stałą pomoc techniczną.