Kolejne trzy lata w ZUS-ie

Comp podpisał umowę o wartości 13 mln zł na mocy której po raz kolejny przez trzy lata będzie świadczył usługi serwisowe dla ZUS.

Firma wygrała przetarg wartości 13 mln zł na usługi serwisowania 55 serwerów Sun Microsystems w centrali i oddziałach ZUS. Umowa oznacza przedłużenie dotychczasowej współpracy –

świadczył w ostatnich trzech latach serwis gwarancyjny serwerów ZUS.

Kontrakt zakłada, że Comp będzie dokonywał napraw w siedzibie ZUS i zapewni stałą pomoc techniczną.