Kolejne opóźnienie publikacji wyników badania Megapanel z winy SMG/KRC

Utarło się, że wyniki Badania Megapanel docierają około 20 każdego miesiąca. Opóźnienie publikacji wyników badania Megapanel ma już miejsce po raz drugi.

19 marca Adam Pachla, asystent w Dziale Sprzedaży firmy Gemius poinformował klientów, że publikacja wyników badania Megapanel PBI/Gemius za marzec 2006, przewidywana na 20 maja br. ulegnie opóźnieniu. - Przyczyną zmiany jest opóźnienie w dostarczeniu przez Millward Brown SMG/KRC danych o strukturze i wielkości populacji internautów za marzec br., niezbędnych do przygotowania pliku. Ostatecznie wyniki zostały udostępnione pięć dni później, 24 maja.

Tę samą informację otrzymaliśmy i w tym miesiącu - jedyną różnicą jest fakt, że opóźnienie dotyczy teraz wyników za kwiecień. Adam Pachla przewiduje, że SMG/KRC najprawdopodobniej dostarczy danych w środę. -Jeżeli tak będzie myślę, że wyniki mogą być już w piątek.

Skąd się biorą opóźnienia? - wyjaśnił nam Kuba Antoszewski z SMG/KRC.

Kuba Antoszewski z SMG/KRC wyjaśnia przyczynę opóźnień

Na początku 2006 roku wprowadziliśmy zmiany w próbie badania NetTrack. Próba, zgodnie ze standardem badania PBC, z którym NetTrack jest realizowany, obejmuje obecnie dobór losowy imienny oraz została znacząco powiększona. W marcu wprowadzilśmy ponadto nową metodę pozyskiwania danych w postaci CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). Zmiany zostały wdrożone i pozwalają na lepszą realizację projektu NetTrack.

W trakcie wdrażania zmian doszło jednak do pewnych opóźnień w realizacji badań i dostarczenia ich wyników rynkowi. Dane marcowe opublikowane zostały z kilkutygodniowym, kwietniowe zaś z dwutygodniowym opóźnieniem. Od maja jednak powracamy już do standardowego harmonogramu publikacji danych, czyli do końca następnego miesiąca. Dane z badania NetTrack za maj będą zatem dostępne do końca czerwca 2006.