Kolejne chmury nad Szeptelem

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty domaga się od telekomunikacyjnej spółki 2,08 mln zł tytułem zaległych opłat koncesyjnych.

Zarząd spółki utrzymuje, że w ustawowym terminie złoży zażalenie na decyzję URTiP. Na 14 kwietnia zaplanowano walne zgromadzenie akcjonariuszy Szeptel SA. Zarząd borykającej się z problemami finansowymi firmy ma przedstawić wtedy nowy program restrukturyzacji. Szeptel wciąż utrzymuje, że podczas NWZA nie będzie rozpatrywana możliwość ogłoszenia upadłości spółki.