Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kolejna rozprawa o spam

W minionym tygodniu odbyła się kolejna rozprawa w procesie prezesa Centrum Promocji Informatyki o przesyłanie niezamówionych informacji handlowych. Sąd uznał go za niewinnego zarzucanym czynom. Jednocześnie do wydziału grodzkiego napłynął wniosek o ukaranie podwładnej prezesa, zatrudnionej na umowę zlecenie Anny K. – podał serwis Polspam.com.

Przypomnijmy, że prezes CPI został pozwany do sądu za przesyłanie spamu w postaci ofert swoich szkoleń. Podczas poprzedniej rozprawy obwiniony wyraził żal co do zaistniałej sytuacji i podkreślił, że dystrybucją niezamówionych informacji zajmowała się w firmie Anna K. – 23-letnia studentka. Tym samym sąd zdecydował się powołać ją na kolejną rozprawę, która miała miejsce 26 listopada. Podczas zeznań okazało się, że wysyłanie spamu zalecił prezes CPI, natomiast nie wskazywał adresów odbiorców.

Sąd orzekł, że w świetle materiału dowodowego obwiniony zostaje uznany niewinnym. W uzasadnieniu sąd podał, że znamiona przedmiotowe czynu nie zostały wyczerpane. Wyrok jest nieprawomocny.

Jednocześnie do sądu wpłynął wniosek o ukaranie Anny K. o przesyłanie niezamówionych informacji handlowych.

Więcej szczegółów dotyczących rozprawy z 26 listopada:

http://polspam.com/cpi-relacja.html

Informacje o poprzedniej rozprawie:

http://www.internetstandard.pl/news/60863.html

Artykuł o tym, jak powstrzymać spamera:

http://www.internetstandard.com.pl/news/60717.html