Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kolejna inwestycja mLife

Firma mLife objęła 50% udziałów w nowo założonej spółce o nazwie Visual Solutions Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności nowej spółki będzie technologia typu touch screen, zwanych "inteligentnym medium".

Spółka Visual Solutions powstała na mocy umowy pomiędzy mLife oraz węgierską firmą OnLinet ST oferującą systemy z zakresu zarządzania ruchem klientów. Visual Solutions będzie wyłącznym przedstawicielem rozwiązań typu touch screen na rynku polskim oraz ukraińskim.

Objęcie udziałów przez mLife pokryte zostało wkładem pieniężnym.

mLife (wchodzi w skład grupy kapitałowej NFI Midas) jest także właściciel serwisu Yayzzo.com oraz posiada 60% udziałów w spółce Extreme Klub (hosting dla firm).