Kolejna inwestycja mLife

Firma mLife objęła 50% udziałów w nowo założonej spółce o nazwie Visual Solutions Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności nowej spółki będzie technologia typu touch screen, zwanych "inteligentnym medium".

Spółka Visual Solutions powstała na mocy umowy pomiędzy mLife oraz węgierską firmą OnLinet ST oferującą systemy z zakresu zarządzania ruchem klientów. Visual Solutions będzie wyłącznym przedstawicielem rozwiązań typu touch screen na rynku polskim oraz ukraińskim.

Objęcie udziałów przez mLife pokryte zostało wkładem pieniężnym.

mLife (wchodzi w skład grupy kapitałowej NFI Midas) jest także właściciel serwisu Yayzzo.com oraz posiada 60% udziałów w spółce Extreme Klub (hosting dla firm).