Kolejna furtka do Sieci

Portal Gery.pl we współpracy z firmami P.S.I.-net Internet oraz Energis Polska udostępnił nowy numer dostępowy, pozwalający na łączenie się z Internetem użytkownikom modemów ze wszystkich stref numeracyjnych.

Zdaniem Gery.pl, korzystanie z numerem 020 92 80 nie wymaga podpisywania żadnych dodatkowych umów, zaś koszt połączenia naliczany jest przez TP SA wg. obowiązującej dla danego abonenta taryfy.

Usługa o nazwie NumerNet przeznaczona jest zarówno dla użytkowników modemów analogowych jak i cyfrowych (ISDN). Władze Gery.pl twierdzą ponadto, że uzyskiwane za jej pośrednictwem połączenie charakteryzuje się większymi prędkościami przesyłu danych i lepszą stabilnością niż połączenia dial-up oferowane przez TP SA.

Aby zalogować się do sieci po połączeniu z numerem 020 92 90 należy podać nazwę użytkownika "gery" i hasło - również "gery".