Kobiety przejmują internet

Internet, który mężczyźni uznają za typowo męskie terytorium, jest krok po kroku zajmowany przez kobiety. W tej chwili jest ich więcej o kilka procent. Na razie w Ameryce.

Nie demonizujmy skali zjawiska. Udział kobiet w amerykańskiej populacji jest mniej więcej taki, jak udział kobiet w populacji internautów - 51% do 51,6% w 2005 roku. Niemniej ważne jest co innego: wbrew stereotypom kobiety równie chętnie korzystają z internetu.

Faktem jest, że na początku oswajania internetu kobiety stanowiłu tylko 35% wszystkich internautów. Z czasem te proporcje zaczynały się wyrównywać, by około 2001 roku liczba mężczyzn i kobiet wyrównała się. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych.

Udział kobiet i mężczyzn w populacji internautów

Udział kobiet i mężczyzn w populacji internautów

W Polsce kobiety wciąż są w mniejszości, choć różnice nie są duże. Według badań TNS OBOP za grudzień 2004, 21% kobiet to internautki, w porównaniu do 29% mężczyzn. W grudniu 2000 roku jedynie 16% mężczyzn i 11% kobiet korzystało przynajmniej raz w miesiącu z sieci.

Wśród osób, które mają dostęp do internetu przeważają mężczyźni - 37% versus 30% kobiet. Jeszcze w grudniu 2000 roku dostęp do internetu deklarowało jedynie 22% mężczyzn i 16% kobiet.

Odsetek kobiet i mężczyzn internautów

Odsetek kobiet i mężczyzn internautów

Dane opublikowane przez eMarketera stoją w sprzeczności z wynikami badań przeprowadzonych przez comScore. Według tej firmy mężczyźni wciąż stanowią większość internautów - stosunek udziałów internautów do internautek w styczniu 2005 wyniósł 50,4% do 49,6%.