Know-how dla Grupy Onet

0,5 mln USD, a dotychczas łącznie 1 mln USD, zapłaciła za know-how swojemu głównemu udziałowcowi - ITI Holdings - Grupa Onet.

Grupa Onet poinformowała o zapłaceniu na rzecz ITI Holdings 0,5 mln USD za know-how związany z działalnością internetową. Umowę w tej sprawie strony podpisały 12 lutego br. Wówczas też dokonano pierwszej części płatności, również w wysokości 0,5 mln USD. Według komunikatu, know-how posłuży do „podniesienia efektywności działania spółek zależnych działających w ramach Grupy Kapitałowej GO”.

Tymczasem GO uzyskała od Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu informację o przychylnym rozpatrzeniu wniosku o rozłożenie na raty płatności z tytułu zaległego podatku VAT wraz z odsetkami, za lata 1998 – 1999. Łączna kwota zaległości podatkowych GO wynosi 16,5 mln zł. US rozłożył płatności na 18 miesięcznych rat, z których ostatni ma być zapłacona 29 listopada 2003 roku. Środki na płatność przekaże Optimus, zgodnie z umową o wzajemnych rozliczeniach z GO.

Ponadto GO poinformowała, że od 12 czerwca dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym zostanie ponad 365 tys. akcji serii F Grupy Onet. Decyzją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zostały one bowiem zasymilowane z 4,7 mln papierów oznaczonych kodem PLOPTMS00012.