Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Klub Nowych Mediów w imię dobrych praktyk w sieci

Klub Nowych Mediów działający w ramach Stowarzyszenia Agencji Reklamowych opracował, po konsultacjach z agencjami reklamowymi działającymi w obszarze nowych mediów oraz domami mediowymi i emitentami, kodeks dobrych praktyk reklamowych w nowych mediach.

"Dobre praktyki" to zbiór założeń dotyczących standardów współpracy i wzajemnych obowiązków wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie realizacji kampanii reklamowych w nowych mediach.

Określenie ujednoliconych zasad ma na celu ułatwienie komunikacji na linii Agencja - Dom Mediowy - Klient - Emitent. Twórcy kodeksu kładą duży nacisk na aktywną rolę wszystkich uczestników procesu, przy udziale partnerów technologicznych i emitentów reklam.

Kodeks jest obecnie konsultowany przez IAB i wkrótce dostępny już będzie na stronie SAR.