Klub Nowych Mediów w imię dobrych praktyk w sieci

Klub Nowych Mediów działający w ramach Stowarzyszenia Agencji Reklamowych opracował, po konsultacjach z agencjami reklamowymi działającymi w obszarze nowych mediów oraz domami mediowymi i emitentami, kodeks dobrych praktyk reklamowych w nowych mediach.

"Dobre praktyki" to zbiór założeń dotyczących standardów współpracy i wzajemnych obowiązków wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie realizacji kampanii reklamowych w nowych mediach.

Określenie ujednoliconych zasad ma na celu ułatwienie komunikacji na linii Agencja - Dom Mediowy - Klient - Emitent. Twórcy kodeksu kładą duży nacisk na aktywną rolę wszystkich uczestników procesu, przy udziale partnerów technologicznych i emitentów reklam.

Kodeks jest obecnie konsultowany przez IAB i wkrótce dostępny już będzie na stronie SAR.